Những người làm giám đốc phân tích, phát triển phần mềm, tài chính có mức lương hằng năm đạt trên 100.000 USD.

Website tư vấn tuyển dụng Glassdoor vừa công bố danh sách các công việc tốt nhất nước Mỹ trong năm 2016. Các nghề nghiệp được chấm điểm và xếp hạng theo ba yếu tố – thu nhập (mức lương cơ bản trung bình hằng năm), điểm đánh giá cơ hội nghề nghiệp và số lượng tuyển dụng.

Dựa trên thang điểm đó, những công việc tốt nhất là nghiên cứu dữ liệu, quản lý thuế, kiến trúc sư giải pháp, lương trung bình nằm trong khoảng 69.000 USD đến 135.000 USD.

Trong khi đó, các công việc được đánh giá tệ nhất mà người xin việc nên tránh là đại lý bảo hiểm và phóng viên, mức lương cơ bản bình quân nằm trong khoảng 35.000 USD đến 45.000 USD.

Dưới đây là danh sách các công việc tốt nhất ở Mỹ trong năm 2016:

11. Giám đốc phân tích

Lương trung bình: 105.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 982

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,5 trên 5

12. Giám đốc phát triển phần mềm

Lương trung bình: 135.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.199

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,4

13. Giám đốc marketing sản phẩm

Lương trung bình: 115.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.111

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,5

Điểm đánh giá chung: 4,4

14. Giám đốc Marketing

Lương trung bình: 90.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.560

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

15. Giám đốc quản lý chất lượng

Lương trung bình: 85.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 3.749

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,4

16. Giám đốc tài chính

Lương trung bình: 115.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.632

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,3

Điểm đánh giá chung: 4,3

17. Giám đốc phát triển kinh doanh

Lương trung bình: 80.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.906

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,3

18. Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX Designer)

Lương trung bình: 91.800 USD

Số lượng tuyển dụng: 863

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,6

Điểm đánh giá chung: 4,3

19. Giám đốc chiến lược

Lương trung bình: 130.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 631

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,3

20. Giám đốc kỹ thuật

Lương trung bình:  69.548 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.160

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,2

Minh Châu (theo BI/Glassdoor)