Tài liệu & văn bản

images (1)

Điều kiện và phương thức thanh toán quốc tế

Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, thanh toán là quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Do vậy, khi đàm phán về phương thức thanh toán, các bên đều luôn có mong muốn lựa chọn phương thức thanh toán có lợi nhất… Chi tiết »

images (2)

Thủ tục thanh toán quốc tế

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ có thể thanh toán cho khách hàng nước ngoài bằng nhiều phương thức khác nhau (chuyển tiền trực tiếp (T/T), thư tín dụng (L/C), nhờ thu (collection),…vv) tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên và đã được ghi nhận trong hợp đồng. Thanh toán theo phương… Chi tiết »

tau-cho-container

Điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định về điều kiện giao hàng và chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán khi lựa chọn điều kiện giao hàng đó. Theo Incoterms… Chi tiết »