Tin xã hội

15-1455942555_660x0

Những nghề nghiệp tốt nhất nước Mỹ (phần 2)

Những người làm giám đốc phân tích, phát triển phần mềm, tài chính có mức lương hằng năm đạt trên 100.000 USD.   Website tư vấn tuyển dụng Glassdoor vừa công bố danh sách các công việc tốt nhất nước Mỹ trong năm 2016. Các nghề nghiệp được chấm điểm và xếp hạng theo ba… Chi tiết »

8-1455251073_660x0

Những nghề nghiệp tốt nhất nước Mỹ (phần 1)

Những người nghiên cứu dữ liệu, quản lý thuế, làm kiến trúc sư giải pháp có cơ hội nghề nghiệp lớn với lương trung bình năm từ 69.000 USD đến 135.000 USD. Website tư vấn tuyển dụng Glassdoor vừa công bố danh sách các công việc tốt nhất nước Mỹ trong năm 2016. Các nghề… Chi tiết »